1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 20/06/2024 : Μεθόδιος, Κάλλιστος, Κάλιστος
αύριο 21/06/2024 : Αφροδίσιος, Αφροδισία

--- τέλος ---